Kontakt

Ambulance klinické logopedie

Mgr. Kateřina Slezáková
Klinická logopedie - Logos Praha s.r.o
IČO: 05151058

Poliklinika Čumpelíkova
18200 Praha 8 – Kobylisy

Tel.   +420 286 588 129
Tel.   +420 283 881 332
Mob.  +420 723 448 884
info@logopedie-praha.cz

Kdy navštívit s dítětem logopeda

  • pokud dítě ve 2 letech nepoužívá aktivně okolo 50 slov, netvoří dvouslovné kombinace (př. Auto jede) a jeho řeč je nesrozumitelná pro jeho blízké
  • pokud řeč dítěte ve 3 – 4 letech je nesrozumitelná, dítě má malou slovní zásobu, chybuje v časování a skloňování a je výrazně porušena artikulace hlásek
  • u běžných poruch a vad řeči dětí je optimálním věkem pro nápravu předškolní věk. Nejčastějšími poruchami jsou chybná výslovnost hlásek L, R, Ř a sykavek. Dítě v předškolním věku je již schopno se soustavně učit. Nervový systém dítěte je již dostatečně zralý pro ovládání tak složitého aparátu, jakým jsou naše mluvidla. Předškolní věk je doba, kterou bychom rozhodně neměli promeškat k nápravě vad či nedostatků v řeči dítěte

Kdy neprodleně kontaktovat logopeda

  • pokud se řeč dítěte náhle stane neplynulou, dítě se zadrhává, koktá
  • pokud chrapot trvá déle než 3 týdny