Kontakt

Ambulance klinické logopedie

Mgr. Kateřina Slezáková
Klinická logopedie - Logos Praha s.r.o
IČO: 05151058

Poliklinika Čumpelíkova
18200 Praha 8 – Kobylisy

Tel.   +420 286 588 129
Tel.   +420 283 881 332
Mob.  +420 723 448 884
info@logopedie-praha.cz

Jak nás kontaktovat

Nejlépe, když nás budete kontaktovat telefonicky. Na konzultační schůzce zhodnotíme řečové dovednosti klienta a posoudíme vhodnost logopedické terapie. Stanovíme prognózu vývoje a vypracujeme individuální logopedický plán. Osobní návštěvu je třeba vždy telefonicky předem objednat.

*

*
Mapa