Mgr.
Jana Šimonová

logoped v předatestační přípravě

Během pětiletého studia oboru Logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci jsem
absolvovala velké množství odborných stáží, zaměřených na různé poruchy komunikace
napříč všemi věkovými kategoriemi. Mezi tyto stáže patří například působení na
neurologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde jsem se seznámila s
charakterem logopedické terapie u dospělých osob, dále v Jedličkově ústavě, poskytující
péči a vzdělání klientům s různým druhem postižení, nebo také ve školách pro děti se
sluchovým postižením.
V rámci odborného zahraničního pobytu v belgických Antverpách jsem se zúčastnila
výzkumu u multilingvních dětí, hodnotící emocionální postoje k nově osvojenému jazyku.
Tato zkušenost mě mimo jiné obohatila také o dovednost poskytovat logopedickou péči v
anglickém jazyce.
Studium jsem završila sepsáním diplomové práce pod vedením RNDr. Marka Friče, PhD.
Díky jedinečnému experimentu jsem získala intenzivní trénink v oblasti diagnostiky poruch
hlasu.
Po absolvování vysoké školy jsem měla možnost pracovat jako logoped v mateřské škole,
nebo v soukromém centru celostních terapií. Každá z výše uvedených zkušeností pro mě
byla velkým přínosem, ale nejvíce mě ale oslovila práce s dětmi v ambulanci klinické
logopedie – prostřednictvím vzájemného respektu a důvěry se snažím, aby byl terapeutický
proces co nejefektivnější a obohacující pro obě strany.
Od října 2019 pracuji jako logoped ve zdravotnictví v ambulanci klinické logopedie Logos
s.r.o.
Od prosince 2019 nastupuji do procesu specializačního vzdělávání v oboru klinická
logopedie.

Kontakt:

jana.simonova@gmail.com
722 708 054