Mgr.
Jana Šimonová

logoped v předatestační přípravě

Během pětiletého studia oboru Logopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci jsem absolvovala velké množství odborných stáží, zaměřených na různé poruchy komunikace napříč všemi věkovými kategoriemi. Mezi tyto stáže patří například působení na neurologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde jsem se seznámila s charakterem logopedické terapie u dospělých osob, dále v Jedličkově ústavě, poskytující péči a vzdělání klientům s různým druhem postižení, nebo také ve školách pro děti se sluchovým postižením.

V rámci odborného zahraničního pobytu v belgických Antverpách jsem se zúčastnila výzkumu u multilingvních dětí, hodnotící emocionální postoje k nově osvojenému jazyku. Tato zkušenost mě mimo jiné obohatila také o dovednost poskytovat logopedickou péči v anglickém jazyce.

Studium jsem završila sepsáním diplomové práce pod vedením RNDr. Marka Friče, PhD. Díky jedinečnému experimentu jsem získala intenzivní trénink v oblasti diagnostiky poruch hlasu.

Po absolvování vysoké školy jsem měla možnost pracovat jako logoped v mateřské škole, nebo v soukromém centru celostních terapií. Každá z výše uvedených zkušeností pro mě byla velkým přínosem, ale nejvíce mě ale oslovila práce s dětmi v ambulanci klinické logopedie – prostřednictvím vzájemného respektu a důvěry se snažím, aby byl terapeutický proces co nejefektivnější a obohacující pro obě strany. Od října 2019 pracuji jako logoped ve zdravotnictví v ambulanci klinické logopedie Logos
s.r.o.

Od prosince 2019 nastupuji do procesu specializačního vzdělávání v oboru klinická
logopedie.

Kontakt:

jana.simonova93@gmail.com
722 708 054