Mgr.
Veronika Pouchová

logoped v předatestační přípravě

Práci s dětmi jsem započala na gymnáziu, kdy jsem docházela do mateřské školy. Pracovala jsem s dětmi, které byly ještě v jeslích, ale i s předškoláky. V mateřské škole jsme vedla sportovní kroužek a výtvarné činnosti. V létě jsem působila jako vedoucí na dětských příměstských táborech. Při výběru oboru na vysoké škole, jsem věděla, že bych ráda pracovala s dětmi. Jelikož jsem sama celé dětství chodila do dramatického oboru, rozhodla jsme se uplatnit své zkušenosti s prací s dechem, hlasem a řečí v oboru Logopedie.

Nastoupila jsem na Pedagogickou fakultu na Karlovu Univerzitu obor Speciální pedagogika, kde jsem dokončila bakalářský titul a poté pokračovala na magisterský obor. Dostala jsem se na obor Logopedie a Surdopedie a také na obor Speciální pedagogika, jelikož mě oba obory zajímaly, rozhodla jsem se studovat oba obory současně.

V květnu roku 2023 jsme úspěšně dokončila studium Logopedie a Surdopedie a v současné době pracuji na dokončení mého druhého magisterského titulu z oboru Speciální pedagogika.

Od září 2023 pracuji v logopedické ambulanci Klinická logopedie – Logos Praha s.r.o jako logoped v přípravě na atestaci v oboru klinická logopedie.

Kontakt:

Veronika.pouchova@seznam.cz
283 881 332