Mgr.
Petra Drdová

logoped v předatestační přípravě

Již během středoškolského studia jsem se věnovala práci s dětmi a vzhledem k vlastnímu uměleckému zaměření se jednalo především o aktivity umělecky orientované. Vedla jsem dětský pěvecký sbor, vyučovala flétnu a klavír či jsem dobrovolně pomáhala na rozmanitých kulturních událostech. Proto volba oboru Speciální pedagogika nebyla pro nikoho překvapením. Během bakalářského studia jsem se nadchla pro logopedii a toto nadšení mi zůstalo dodnes. Po bakalářském studiu na PedF UK jsem tedy pokračovala na magisterský obor Logopedie rovněž na Univerzitě Karlově. Zde jsem roku 2022 studium úspěšně zakončila.

Během studia jsem měla možnost absolvovat stáže jak ve školství, tak i ve zdravotnictví. Navštívila jsem např. Kliniku rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze či Základní logopedickou školu Don Bosco. V rámci studia se mi rovněž naskytla příležitost zúčastnit se letních Psychorehabilitačních pobytů pro děti se spinální svalovou atrofií (realizováno organizací SMÁci, z.s.), kde jsem 4 léta působila jako osobní asistent. Během posledního ročníku studia jsem rovněž absolvovala Akreditační kvalifikační kurz Logoped ve zdravotnictví, v rámci kterého jsem strávila týdenní stáž na Foniatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Od října 2022 pracuji v logopedické ambulanci Klinická logopedie – Logos Praha s.r.o. jako logoped ve zdravotnictví.

V květnu 2023 jsem započala specializační vzdělávání v oboru Klinická logopedie.

Kontakt:

 petra.drdova.lg@gmail.com
725 736 363