Mgr.
Kateřina Slezáková

Vedoucí klinický logoped, zodpovídá za odborný dohled a erudovanost klinických logopedů

Jsem klinickým logopedem již více než 25 let.

Moje práce je mým největším koníčkem, nácházím v ní radost z úspěchů a pocit, že mohu být přítomna a nápomocna při vývoji dětské individuality, mě naplňuje.  Mými nejčastějšími pacienty jsou zejména děti, které mají problémy s vývojem řeči, děti, které začínají mluvit velmi pozdě, děti s vývojovými poruchami a děti s vadnou až nesrozumitelnou výslovností.

Snažím se, aby naše vzájemná komunikace byla příjemná, abychom našli společnou řeč nejen s dítětem, ale i s rodiči a aby terapie byla rychlá a efektivní.

Vystudovala jsem obor Speciální pedagogika na Karlově univerzitě v Praze.

Atestaci z klinické logopedie jsem složila v roce 1997.

Mám osvědčení Ministerstva zdravotnictví k vykonáván í odbornosti klinická logopedie.

Vytvořila jsem dva pracovní sešity pro děti s vývojovými problémy.

Přednáším pro učitele mateřským a základních škol.

Kontakt:

ka.slezakova@gmail.com
723 448 884, 283 881 332