Mgr.
Lucie Klemencová

logoped v předatestační přípravě

Práce s dětmi mi vždycky byla blízká, dlouhá léta jsem pracovala s dětmi v organizaci Skaut i v různých uměleckých kroužcích, a proto při rozhodování o svém budoucím povolání bylo důležité, abych i nadále mohla pracovat s dětmi. Rozhodla jsem se proto pro Učitelství 1. stupně základních škol. Až na vysoké škole při přijímacím řízení jsem poprvé přišla do kontaktu s oborem Logopedie, který se mi na první pohled zalíbil, a proto jsem o rok později začala studovat i logopedii.

Po studiu jsem nastoupila do Fakultní nemocnice v Ostravě, kde jsem pracovala s dětskými klienty v ambulanci i v Centru kochleární implantace a s dospělými klienty u lůžka na jednotlivých odděleních v nemocnici. Po roce praxe jsem se rozhodla více se zaměřit právě na práci s dětmi, jelikož k nim jsem měla vždy vřelejší vztah.

Od září 2019 pracuji v soukromé ambulance Klinická logopedie – Logos Praha s.r.o.

Jsem členkou Asociace klinických logopedů České republiky a momentálně jsem v procesu specializačního vzdělávání v oboru klinická logopedie.

Kontakt:

lucie.klemencova@gmail.com
725 736 363